Provozovatel: 

Martin Bouzek
Praha 5 - Radotín, Lošetická 1476/3, PSČ 153 00, IČ 74153218

Všeobecná ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Prague Marine umístěném na www.praguemarine.cz (dále také jako ,,internetový obchod''). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při sjednávání a uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy budou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. To vše s přihlédnutím k příslušným novelizacím těchto zákonů. 

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy, která je uzavřena okamžikem, kdy je objednávka kupujícího potvrzena prodávajícím. 

Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. 

Uzavřením kupní smlouvy se prodávající i kupující zavazují řídit těmito obchodními podmínkami. 

Adresa prodávajícího pro doručování: 

Prague Marine
Lošetická 1476/3 
153 00 Praha 5 –Radotín 

Základní informace o nakupování a cenách zboží 

V internetovém obchodě je uveden seznam zboží, který je nabízen prodávajícím ke koupi, a to včetně popisu funkce, rozměrů a vlastností zboží, jeho materiálu nebo složení. Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě jsou již včetně daně z přidané hodnoty a platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Do doby uzavření kupní smlouvy jsou tyto ceny nezávazné a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít s kupujícím kupní smlouvu. 

Kupující může objednat zboží prostřednictvím internetového obchodu www.praguemarine.cz zadáním do objednávkového systému, zasláním na naší e-mailovou adresu info@praguemarine.cz nebo objednáním v naší kamenné prodejně Prague Marine Výpadová 1037/26 Praha 5 – Radotín. 

Před odesláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem. Prodávající potvrdí objednávku telefonicky nebo e-mailem do 24 hodin po doručení objednávky prostřednictvím objednávkového systému, zasláním na naší e-mailovou adresu info@praguemarine.cz (platí pouze v pracovních dnech). 

V případě potvrzení objednávky ze strany prodávajícího bude kupujícímu neprodleně zasláno sdělení o uzavření kupní smlouvy formou emailové zprávy. O stavu zpracování své objednávky bude kupující průběžně informován emaily nebo telefonicky. Veškeré objednávky kupujícího jsou jejich odesláním prodávajícímu považovány za závazné a zároveň kupující souhlasí s cenu objednaného zboží platnou v den objednání. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena. 

Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen uvedených v internetovém obchodě v nepravidelných časových intervalech. Změna ceny v tomto internetovém obchodě však již nemá vliv na cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro obě strany závazná. 

V internetové prodejně nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku je však nutné připočítat cenu za dodání zásilky podle zvoleného druhu platby objednaného zboží. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí kupující sám. 

Platební podmínky 

Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvenou kupní cenu. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

Způsoby platby ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží dle kupní smlouvy jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího www.praguemarine.cz v sekci „Možnosti platby“. 

V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 

Se zásilkou je zákazníkovi doručen i písemný doklad (faktura) o zakoupení zboží, který zároveň slouží i jako dodací list. 

Pokud je prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Pokud kupující toto zboží při dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě opakovaného doručování nebo použití jiného způsobu doručování zboží kupujícímu z důvodů na jeho straně je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tímto doručováním spojené. 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 

Odstoupení od smlouvy 

V případě, že je smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který je zde v postavení spotřebitele, uzavírán pomocí prostředků komunikace na dálku (např. telefonem, elektronickou poštou, veřejnou komunikační sítí), je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě do 14-ti dnů od převzetí zásilky. 

Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno v písemné formě a musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do 14-ti dnů od převzetí zboží, a to na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@praguemarine.cz . V tomto odstoupení musí kupující určit způsob, jakým mu má být vrácena již uhrazená kupní cena – složenkou na adresu kupujícího nebo bankovním převodem na jím určený účet. Převod kupní ceny na adresu kupujícího prostřednictvím složenky je zpoplatněn poplatkem 100,- Kč, bankovní převod je zdarma. Prodávající má povinnost vrátit kupujícímu již uhrazenou kupní cenu v případě řádného odstoupení od kupní smlouvy nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení od smlouvy. 

V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 10-ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Pokud kupující poruší tuto povinnost, má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01% denně z kupní ceny, smluvní pokuta však nesmí překročit výši kupní ceny zboží. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. Prodávající je oprávněn započítat svůj nárok na úhradu smluvní pokuty, či náhrady škody oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

Vracené zboží musí být nepoškozené, neopotřebené, ani částečně nespotřebované a nejlépe v originálním balení. V případě odstoupení od smlouvy (vrácení zboží) u zboží zaslaného kupujícímu Českou poštou nebo přepravní společností PPL nemá kupující právo na náhradu nákladů na dodání zboží (poštovného a dopravného). 

Stornování objednávky 

Zákazník může svou objednávku provedenou přes veřejnou komunikační sít, telefonem nebo elektronickou poštou stornovat před její expedicí prodávajícím a to jakýmkoliv z uvedených způsobů, tedy buď přes veřejnou komunikační sít, telefonem nebo elektronickou poštou. Prodávající potvrdí zákazníkovi stornování objednávky elektronickou poštou na uvedenou e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. 

Dodání objednávky 

Objednané zboží je zákazníkovi dodáno způsobem, jaký si zákazník vybere v objednávce. V případě, že si kupující objedná zboží a prodávající není schopen dodat objednané zboží požadovaném množství nebo dohodnutém termínu, je prodávající povinen zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou informovat o této skutečnosti a se zákazníkem dohodne řešení objednávky. Zákazník bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou a řešením objednávky např. nabídnutím identického produktu nebo stornováním části objednávky popřípadě celé objednávky po odsouhlasení zákazníkem. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství či termínu. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon. 

Lhůta dodání zboží, které je aktuálně na skladě je maximálně 7 dní, obvyklá doba je však do 2-3 dní. Pro zboží, které není skladem je lhůta dodání je 1 až 4 týdny (obvykle do 14 od objednání) pokud je na centrálním skladě výrobce. 

Při převzetí zboží zkontrolujte a případné vady způsobené dopravou řešte přímo s dopravcem. 

Způsob doručení: 

 1. Přepravní společností PPL 
  Rozvoz zboží po celé ČR je realizován spediční společností PPL  (www.ppl.cz). Spediční společnost zaručuje doručení po celé ČR následující den od expedice z našeho skladu. Informaci o fakturaci Vám zašleme na e-mail uvedený na objednávce. Zboží je doručováno na dodací adresu uvedenou v objednávce. Podání balíku je obvykle následující den. 
 2. Českou poštou - obchodní balík 
  Doručení Obchodního balíku garantuje pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání.( www.ceskaposta.cz). Podání balíku je    obvykle následující den po přijetí objednávky. Balíky větších nebo nepravidelných rozměrů (neskladné) jsou dodány nejpozději druhý pracovní den po dni podání. Zboží je doručováno na dodací adresu uvedenou v objednávce. 
 3. Osobní odběr 
  Vámi objednané zboží si můžete vyzvednout v kamenném obchodě na adrese Výpadová 1037/26 Praha 5 – Radotín. Zboží, které máme skladem je připraveno k vyzvednutí obvykle ještě týž den a rezervované po dobu 3 dnů. Pokud si zboží nevyzvednete do 3 dnů bude rezervace zrušena. Při osobním odběru Vám není účtováno poštovné.                 

Možnosti platby 

 1. Platba v hotovosti nebo platební kartou 
  Zboží zaplatíte hotově nebo Vaší platební kartou přímo v našem kamenném obchodě Prague Marine ul.Výpadová 1037/26 Praha 5 – Radotín. Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti. 
 2. Dobírka 

Objednané zboží Vám zašleme prostřednictvím přepravní služby PPL nebo obchodním balíkem České pošty a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti. 

Odpovědnost za vady, záruka 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího vyrozumět nejpozději do 3 kalendářních dnů a má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. 

Na všechny výrobky, vztahuje 24 měsíční záruční doba. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pro zboží nabízené v internetovém obchodě prodávajícím slouží jako záruční list doklad o zakoupení zboží (faktura). 

Spotřebitel má při uplatnění záruky: 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy 

 • jde-li o vadu neodstranitelnou a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy 

 • jde-li o vady odstranitelné, ale vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy 

 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy 

Reklamace 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně případné záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese Výstavba podzemních vedení spol s.r.o., Výpadová 1037/26, 15300 Praha 5 - Radotín, na internetových stránkách prodávajícího nebo písemně na e-mailové adrese info@praguemarine.cz. Při reklamaci je kupující povinen jednoznačně označit reklamované zboží, uvést číslo objednávky, popsat vady zboží a upřesnit požadovaný způsob vyřízení reklamace. Zároveň je kupující povinen odeslat reklamované zboží, opatřené proti jeho poškození, na adresu provozovny prodávajícího, a to kompletní, včetně veškerého příslušenství a s kopií dodacího listu. O výsledku reklamačního řízení bude kupující vyrozuměn písemně e-mailem. 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). 

Kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí kupujícímu poštovné. 

Ochrana osobních údajů 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovává prodávající o kupujícím nezbytné osobní údaje. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů – jméno a příjmení, adresa bydliště, emailová adresa, telefonní číslo. Tyto údaje uděluje kupující na neurčitou dobu, pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. 

Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, jsou pravdivé, úplné a přesné. Rovněž bere na vědomí, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a budou zpracovávány v elektronické nebo v tištěné podobě. Žádná data nebudou poskytována třetím osobám, kromě osob dopravujících kupujícímu zboží. 

Pokud by kupující nesouhlasil s uložením a dalším zpracováváním svých osobních údajů, může písemně požádat prodávajícího o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu. 

Změny obchodních podmínek 

V případě změny obchodních podmínek uvede prodávající datum změny u nových podmínek a zákazníkovi zpřístupní odkaz na předchozí platné obchodní podmínky pro případ, kdy by kupující prováděl objednávku v době změny starých obchodních podmínek za nové. 

Platnosti obchodní podmínek je od 25.4.2011.